Arbete & Samtal

Vi erbjuder jobb och karriär coaching där målet är att du skall hitta en väg till arbete.

Vi arbetar mot målet  att du skall få ett arbete eller nya kunskaper som leder till arbete.

Coachingplan

Följande delmoment ingår

Nuläges och behovsanalys

Vi går igenom din situation och tillsammans med coachen arbetas en individuell plan fram som ser till just dina behov.

Karriärplanering

Strategi till framgång, hur skall tänkta mål uppnås?

Ökad konkurrenskraft genom stärkt självkänsla

Coachingsprocessen hjälper dig att stärka dina personliga förutsättningar och tron på dig själv.

Intervjuträning och informationsmaterial

För att stärka dina förutsättningar får du ett speciellt framtaget material och intervjuträning inför den verkliga intervjun. Jobbcoachingen sker anpassat efter dina behov genom personligt möte.

Vår metod är anpassad till alla yrkesinriktningar.

Vår metod anpassas också till studenter som vill ut på arbetsmarknaden.

Egen arbetserfarenhet

Karriär coaching, grupp- och chefscoaching, eget företagande, marknadsföring, försäljning, biomedicinskt arbete.