Förändring i focus

 Coachande samtal för dig på en arbetsplats under förändring

Förändring är en del av livet.

Utan utveckling och förändring stagnerar vi.

Vårt samhälle förändras i snabb takt, många drabbas av de

nedskärningar och samgåenden som görs på arbetsplatser.

Det här är givetvis sådant som kommer att sätta spår både

i den organisaton vi arbetar i och i våra egna liv.

Samtidigt kan vi se hur en del av våra medmänniskor fortsätter att röra sig framåt.

• Förändringar stöter ofta på motstånd

• De kan kännas riktigt hotfulla

• De tar en massa tid och kraft

Förändringar leder också till nya möjligheter och växande!

Med rätt samtalsstöd kan processen kortas,

det som upplevs hotfullt och negativt kan förvandlas till  nya möjligheter.

Att verkligen göra det är A och O

Du vet vad du vill, du kan också tänka ut hur du skall göra det.

Men där stannar ofta förändringsprocessen upp.

Med rätt samtalsstöd blir du medveten om vad som hindrar dig.

Nyckeln till framgång

Hur gör vi för att hjälpa dig till framgång?

Vi arbetar med dina värderingar, känslor, tankar, övertygelser och handlingar.

Det ger dig möjlighet att se vad som tidigare hindrat dig från att handla.

Våra värderingar

Vi på Arbete & Samtal arbetar utifrån våra egna värderingar.

Mod, entusiasm, uthållighet, kvalitet , framgång och välbefinnande.

För oss är det viktigt med engagemang i vår planet vår miljö och

våra medmänniskors hälsa och välstånd.